Promisesy i Gulpowanie

Jakub Miziołek

O mnie

Front-end Developer w TT Lublin, Roche EnterpriseMobileApps, fanatyk Vima, Quake'a i długich dystansów

Plan produkcyjny na EE

 • Promise
 • Ciut o Gulp w ng

Promisy

Promise A/+ Logo

Promisy

pozwalają imitować/emulować synchroniczność w asynchronicznym środowisku JavaScript.

Codepen

link

See the Pen Pwzbqe by Jakub Miziołek (@jmiziolek) on CodePen.

Historia

 • 1976 Daniel P. Friedman, David Wise, Peter Hibbard pierwsze użycie terminu promise.
 • CommonJS Promise/A
 • jQuery Deferred Objects
 • Promise/A+

Po co one są!? Po co są one?!

callback hell
callbacks

Problem piekła callbacków

 • brak standaryzacji metod, argumentów...
 • brak gwarancji wywołania callbacka lub wywołania go tylko raz
 • potrzeba obsługi błędów na każdym poziomie zagnieżdżenia

Sposób działania

Promise reprezentuje wynik operacji. Może znajdować się w jednym z 3 stanów:

 • oczekujący
 • spełniony
 • odrzucony

Właściwości

Promise może zostać spełniony tylko raz. Raz spełniony/odrzucony promise nie może zmienić swojego stanu.

Właściwości

Do spełnienia lub odrzucenia promise'a możemy przypiąć dowolną ilość funkcji obsługi

Właściwości

Wynikiem jest zawsze pojedyńcza wartość. Wynik w przypadku odrzucenia nazywamy przyczyną

$q

Tworzenie


//defer, deferred, d, dfd...
var defer = $q.defer();
if(czy){
  defer.resolve("obiad");
} else {
  defer.reject("głód i halucynajce");
}
return defer.promise;
          

Użycie


promise.then(ok, err);
//kazda z funkcji dostaje jeden argument jako wynik
          

Callback vs Promise

Callback


var fs = require('fs');
function readJSON(filename, callback, errorcallback){
 fs.readFile(filename, function (err, res){
  if (err) return errorcallback(err);
  callback(res, function(){
    //i głębiej i głębiej i głębiej
  });
 });
}
readJSON('d.json', JSON.parse, console.error);
          

Promise


var fs = require('q-io/fs');
fs.read('d.json').then(JSON.parse, console.error);
          

Promise 2


var q = require('q');
var readFile = q.denodeify(require('fs').readFile);
readFile('d.json').then(JSON.parse, console.error);
          

Łańcuch promisów


$http.get("nic")
  .then($http.post('dev/null'))
  .then(console.log, console.error);
          

Dobre praktyki

funkcja obsługi odrzucenia zawsze na samym dole łańcucha!


x.then(dobraFoo)
  .then(rzucBledem)
  .then(dobraFoo)
  .then(null, console.error);
          

Dobre praktyki

.done(), która przechwytuje wyjątki w przypadku braku obsługi odrzucenia


x.then(dobraFoo)
  .then(rzucBledem)
  .then(dobraFoo)
  .done();
          

Promise w AngularJS

 • $q (uboga wersja kriskoval/q)
 • $timeout
 • $interval
 • $http
 • $resource
 • resolve route
 • angular-ui (modal)

Problemy

 • Zagnieżdzanie promisów
 • Konieczność częstego tworzenia nowych promisów lub korzystania z przystosowanych bibliotek

Promisy zagnieżdżone


getPralnie().then(function(pralnie){

  $scope.pralnie = pralnie;

  //zagnieżdżony promis
  $http.get('pralnia' + result._id).then(pierz);

});
          

Promisy spłaszczone


getPralnie.then(function(pralnie){

  $scope.pralnie = pralnie;

  //rezultat zostanie przekazany do funkcji pierz
  return $http.get('pralnia' + result._id);

}).then(pierz);
          

Szybkie tworzenie promisów


$q.when("zjadłem ostropest");
          

tworzy promise rozwiązany przekazaną wartością


$q.reject("nie ma ostropestu");
          

tworzy promise odrzucony przekazaną wartością

jQuery Defereds

kill it with fire!


            $q($.ajax({/* ... */}));
          

Dlaczego promisy są super?

 • jasne oddzielenie błędu od dobrego wyniku
 • łatwe łączenie wielu operacji
 • możliwość łączenia promisów jeden po drugim lub kilka na raz w jednym łańcuchu
 • są zawsze asynchroniczne
 • bubbling błędów

łączenie jeden po drugim


$http.get('janusz').then(sprawdzJanusza)
  .then(rozbierzJanusza)
  .then(utylizujKoszuleJanusza)
  .then(sprzatajOkruszki)
          

łączenie równolegle


$http.get("posty");
$http.get("komenty");
$http.get("reklamy");
          

łączenie równolegle cd…


$q.all([
  $http.get("posty"),
  $http.get("komenty"),
  $http.get("reklamy"),
]).then(results){
  //resutls = [posty, komenty, reklamy]
};
          

łączenie równolegle cd…


$q.all([
  $http.get("posty"),
  $http.get("komenty"),
  $http.get("reklamy"),
]).spread(function(posty, komenty, reklamy){
  //argumenty rozdzielone wymaga $q-spread
});
          

łączenie mieszane


$q.all([
  $http.get("posty"),
  $http.get("komenty").then(usunSpam),
  $http.get("reklamy"),
]).spread(function(posty, komentyPrzetworzone, reklamy){
  //argumenty rozdzielone
});
          

zawsze asynchroniczne


console.log(1);
$q.when(3).then(console.log);
console.log(2);
//1,2,3
          

bubbling błędów


$http.get("/users").then(zniszczIch)
  .then(ukryjZwłoki)
  .then(null, uciekajPrzedPolicją);
 }); 
          

Routing


//ngRoute albo ui-router
$stateProvider.state('login', {
  url: '/login',
  templateUrl: 'views/login.html',
  controller: 'LoginController',
}).state('index', {
  url: '/index',
  templateUrl: 'views/main.html',
  controller: 'MainController',
  resolve: {
    lista: function(lista){
      return lista.get();
    }
  },
});
          

Codepen

link

See the Pen Pwzbqe by Jakub Miziołek (@jmiziolek) on CodePen.

progress/notify


function processMartix(data){
 var output = [],
   deferred = $q.defer(),
   percentComplete = 0;

 for(var i = 0; i < data.length; i++){
  output.push(processDataItem(data[i]));
  percentComplete = (i+1)/data.length * 100;
  deferred.notify(percent);
 }

 deferred.resolve(output);

 return deferred.promise;
};

processMartix(data)
 .then(function(result){
  // success
 }, function(error){
  // error
 }, function(percent){
  $scope.progress = percent;
 }); 
          

GULP

steaming build system

Przeznaczenie

 • konkatenacja/minifikacja css,js,html
 • kompilacja Sass, CoffeeScript, itd.
 • LiveReload
 • Deployment

Przesiadka z Grunta?

Zalety gulpa:

 • kod zamiast konfiguracji
 • szybkość działania
 • minium IO, maximum współbierzności
 • Tylko 5 metod(src, dest, task, watch, run)
 • można używać zwykłych modułów zamiast pluginów
 • wspaniała nazwa, mniej przyziemna

src(files)

Strumień odczytu

dest(folder)

Strumień zapisu

task(name, [deps], foo)

Rejestracja taska. Potem jest on dostępny z konsoli i jako zależność innych tasków

watch(files, foo)

Zrób coś jak zmieni się coś w tych plikach

run(name)

Uruchom zadanie


gulp.task('angularcache', function(){
  //make templateCache
  return gulp.src('./frontend/build/views/*.html')
  .pipe(templateCache("templates.js", {module: "ttApp", root: "views/"}))
  .pipe(gulp.dest('frontend/app/scripts/'));
});

//wynik
angular.module("ttApp").run(["$templateCache", function($templateCache) {
$templateCache.put("views/przyklad.html"," html ");
};
          

Linki

Dzięki!

Jakieś pytania?